Servbo

En genomtänkt, omsorgsfull helhetslösning.

Servbo är sen 2019 en del av Alpklyftan Vuxna.

 

SERVBO erbjuder boenden med och utan stöd i västsverige. Vi vänder oss till familjer, vuxna par och ensamstående, med eller utan barn, som av olika skäl blivit akut bostadslösa.

 

Vi erbjuder:

- Boende med stöd/träningsboende

- Boende med stöd/ jourboende

- Referenslägenhet

- Lägenhet med skyddsinsatser genom

   skyddstemet

 

Alla våra lägenheter är fullt utrustade med alla inventarier som behövs, handikappanpassade och erhåller normal standard.

 

För att bo hos oss krävs att det finns en kontakt med socialtjänsten och att du/ni beviljats boende. Vi har ramavtal med Göteborgs Stad

 

Servbo Vård & Omsorg AB    Org nr: 556664-3853    Varholmsgatan 2e, 414 74 Göteborg    Tfn: 031-20 00 70