Servbo

En genomtänkt, omsorgsfull helhetslösning.

Vi på SERVBO erbjuder boende utan stöd i Göteborg med omnejd. Vi vänder oss till familjer, vuxna par och ensamstående, med eller utan barn, som av olika skäl blivit akut bostadslösa.

 

För att bo hos oss krävs att det finns en kontakt med socialtjänsten och att du/ni beviljats boende.

 

Vi har ramavtal med Göteborgs Stad.

 

Våra boenden är nyckelfärdiga lägenheter.

Det innebär att de är fullt möblerade och utrustade med TV och WiFi.

 

Servbo Vård & Omsorg AB Org nr: 556956-3853 Varholmsgatan 2e, 414 74 Göteborg Tfn: 031-20 00 70