Om servbo

Om Servbo

SERVBO erbjuder boenden med och utan stöd i västsverige. Vi vänder oss till familjer, vuxna par och ensamstående, med eller utan barn, som av olika skäl blivit akut bostadslösa.


Vi erbjuder:

  • Boende med stöd/träningsboende
  • Boende med stöd/ jourboende
  • Referenslägenhet
  • Lägenhet med skyddsinsatser genom skyddstemet

Servbo är ett dotterbolag till Alpklyftan som har funnits sedan 1995. Vi har omkring 55 boenden till förfogande i Göteborg med omnejd.


Vi gör genomtänkta placeringar utefter brukarnas förutsättningar, bland annat i form av storlek på boendet och den geografiska platsen.


SERVBO erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar på boendena, det innebär att de är fullt möblerade och utrustade med TV och WiFi.


Vi erbjuder även en fastighetsjour. Om något behöver åtgärdas i boendet går det utmärkt att kontakta oss via mail eller telefon så återkopplar vi så snart som möjligt.


I boendena genomförs det regelbunden brandöversyn där fastighetsteknikerna går igenom lägenheten ur ett brandperspektiv.


För att bo hos oss krävs att det finns en kontakt med socialtjänsten och att du/ni beviljats boende.


Vi har ramavtal med Göteborg, Ale, Trollhättan och Vänersborg.


Ägare Maria Blimark. För information om styrelse och ekonomi se HÄR


Servbo Vård & Omsorg AB    Org nr: 556664-3853    Varholmsgatan 2e, 414 74 Göteborg    Tfn: 031-20 00 70