Om servbo

Om Servbo

Vi på SERVBO erbjuder boende utan stöd i Göteborg med omnejd. Vi vänder oss till familjer, vuxna par och ensamstående med eller utan barn, som av olika skäl blivit akut bostadslösa.

 

Servbo är ett dotterbolag till Alpklyftan som har funnits sedan 1995. Vi har omkring 55 boenden till förfogande i Göteborg med omnejd.

 

Vi gör genomtänkta placeringar utefter brukarnas förutsättningar, bland annat i form av storlek på boendet och den geografiska platsen.

 

SERVBO erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar på boendena, det innebär att de är fullt möblerade och utrustade med TV och WiFi.

 

Vi erbjuder även en fastighetsjour. Om något behöver åtgärdas i boendet går det utmärkt att kontakta oss via mail eller telefon så återkopplar vi så snart som möjligt.

 

I boendena genomförs det regelbunden brandöversyn där fastighetsteknikerna går igenom lägenheten ur ett brandperspektiv.

 

För att bo hos oss krävs att det finns en kontakt med socialtjänsten och att du/ni beviljats boende.

 

Vi har ramavtal med Göteborgs Stad.

 

Ägare Maria Blimark. För information om styrelse och ekonomi se HÄR

 

Servbo Vård & Omsorg AB Org nr: 556664-3853 Varholmsgatan 2e, 414 74 Göteborg Tfn: 031-20 00 70