Sökande

För dig/er som

söker akut boende

För socialsekreterare:

 

För information om platstillgång eller andra frågor vänligen kontakta Ola Meyer på telefon: 0735-19 03 50

 

 

För dig som är i behov av tillfällig bostad:

 

För att bo hos oss krävs det kontakt med socialtjänsten och att du/ni beviljats boende. Om du/ni är akut bostadslösa kontaktar ni närmaste socialkontor.

Servbo Vård & Omsorg AB Org nr: 556664-3853 Varholmsgatan 2e, 414 74 Göteborg Tfn: 031-20 00 70